ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ


UWAGA! Termin przyjmowania wniosków został przedłużony do 7 sierpnia 2016

Aby zgłosić się do konkursu prosimy:

1. Pobrać odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Formularz do kategorii Akcelerator znajdą Państwo TUTAJ.

Formularz do kategorii Pomysł znajdą Państwo TUTAJ.

2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy

3. Pobrać i wypełnić Oświadczenie (LINK)

4. Pobrać i wypełnić Deklarację (LINK).

3. Wypełniony dokument wraz z załącznikami oraz film prosimy załadować na stronę konkursową korzystając z formularza znajdującego się poniżej.  W nazwie każdego pliku prosimy koniecznie wpisać nazwę swojej organizacji. Deklarację prosimy przesyłać pocztą na adres Ashoka, ul. Michała Paca 40, 04-386 Warszawa.

ZGŁASZANIE ORGANIZACJI DO KONKURSU

Prosimy o:

1. Naciśnięcie przycisku WYBIERZ PLIKI.

2. Zaznaczenie WSZYSTKICH plików, które chcą Państwo przesłać.

3. Sprawdzenie, czy pliki wyświetliły się prawidłowo na liście.

4. Naciśnięcie przycisku PRZEŚLIJ PLIKI

5. NIE odświeżanie strony do momentu zakończenia transferu.

 

Uwaga. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zażądania od zgłoszonych organizacji dostarczenia materiałów w oryginale. W przypadku NIE otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia od organizatora w ciągu trzech dni roboczych prosimy o kontakt.