WAŻNE DATY


Ważne terminy dla osób biorących udział w konkursie:

  • 23 czerwca 2016 start konkursu na innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne Społeczny StartUp
  • 23 czerwca – 31 lipca 2016 – czas przyjmowania wniosków do konkursu
  • wyniki zostaną ogłoszone nie później niż 19 września 2016