UNICREDIT FOUNDATION


unicreditfund2

UNICREDIT FOUNDATION
NASZA MISJA: PRZYCZYNIAĆ SIĘ DO ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI, WŚRÓD KTÓRYCH DZIAŁAMY.

UniCredit Foundation to fundacja korporacyjna, która została założona w 2003 roku po to, by wspierać rozwój filantropii, w szczególności w społecznościach i na terenach, na których swą działalność prowadzi UniCredit. Fundacja działa w 17 krajach, w Europie i Azji Centralnej.
Poprzez przekazywanie zasobów finansowych oraz merytorycznych umiejętności związanych z zarządzaniem, UniCredit Foundation wspiera innowacyjne projekty mające znaczące oddziaływanie społeczne, wdrażane przez lokalne organizacje non-profit.

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI: WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

UniCredit Foundation promuje inicjatywy ekonomii społecznej w krajach, w których działalność gospodarczą prowadzi bank UniCredit, we współpracy z instytucjami specjalizującymi się w przedsiębiorczości społecznej. Za pomocą grantów, szkoleń, konsultacji, mentoringu oraz poprzez budowanie sieci kontaktów, UniCredit Foundation wspiera obecnie przedsiębiorczość społeczną oraz projekty w dziedzinie innowacji społecznych w takich krajach, jak: Włochy, Austria, Czechy, Słowacja, Polska, Chorwacja, Serbia, Słowenia, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Turcja. Dzięki tej pomocy, ponad 100 przedsiębiorstw społecznych w tych krajach rozwinęło swoją działalność, realizując misje społeczne i tworząc miejsca pracy.

OŚRODEK KOMPETENCJI W DZIEDZINIE FILANTROPII

UniCredit Foundation pełni rolę ośrodka banku UniCredit poświęconego kwestiom filantropii i tzw. III sektora. Fundacja oferuje doradztwo i organizuje działania w tym obszarze dla firm Grupy UniCredit oraz ich klientów.

INICJATYWY DLA PRACOWNIKÓW UNICREDIT
UniCredit Foundation promuje kulturę wolontariatu i dobroczynności wśród swoich pracowników, zachęcając ich do udziału w działalności i projektach społecznych. Od 2003 roku, UniCredit Foundation organizuje coroczny Program Dobroczynności, skierowany do wszystkich pracowników UniCredit (ok. 160,000 osób). W ramach programu fundacja zbiera i dopasowuje do potrzeb darowizny pracowników na rzecz organizacji non-profit. W 2011 roku została uruchomiona nowa inicjatywa, „Twój Wybór, Twój Projekt”, która, poprzez głosowanie, angażuje pracowników w proces wyboru projektów, które będą wspierane w ich krajach.