Poznaj przedsiębiorstwo społeczne Piotra Pawłowskiego


piotrp

Piotr jest członkiem Ashoki (Ashoka Fellow). W 1995 roku założył Integrację, aby poprawiać jakość życia osób z niepełnosprawnością. Organizacja Piotra wyznacza ogólnokrajowe standardy i rozwiązania systemowe na rzecz funkcjonowania osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz dba o ich skuteczne wdrażanie.

Integracja (Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Fundacja Integracja) to organizacja pożytku publicznego, która od 20 lat aktywnie działa na rzecz ponad 5 mln osób z niepełnosprawnością. Misją Integracji jest poprawa warunków ich życia, kształtowanie świadomości obywatelskiej, działanie na rzecz wyrównywania szans oraz integracja społeczna.

Integracja działa we wszystkich sferach życia społecznego. Ma sukcesy w aktywizacji zawodowej (Centra Integracja w 5 miastach Polski), przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu (serwis: www.dostepnestrony.pl), walczy z wykluczeniem finansowym (serwis tematyczny: www.finansebezbarier.pl) oraz promuje architekturę dostępną dla wszystkich.

W ramach swojej działalności gospodarczej, Integracja aktywnie wspiera także instytucje oraz firmy w dostosowywaniu do potrzeb osób z niepełnosprawnością ich usług, placówek, produktów, serwisów www oraz w szkoleniach z zakresu obsługi klientów.

Integracja współpracuje z osobami niewidomymi, niesłyszącymi, słabo widzącymi i z niepełnosprawnością ruchową.

Ich uwagi w połączeniu z wiedzą ekspercką pozwalają realizować kompleksowe audyty oraz świadczyć profesjonalne doradztwo w tym zakresie. Eksperci Integracji przygotowują fachowe opinie, profesjonalnie szkolą i dzielą się wieloletnim doświadczeniem. Integracja ma na koncie już ponad 500 zrealizowanych audytów stron internetowych (m.in. stronę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) oraz ponad 400 audytów architektonicznych, w tym 300 placówek bankowych, a także Sejmu RP.

Więcej informacji: www.integracja.org