JURY 2015


Prof. Anna Olejniczuk-Merta – ekonomistka, profesor nadzwyczajny, Zespół Konsumpcji, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji. Badania naukowe koncentruje na problematyce funkcjonowania ludzi młodych we współczesnych warunkach społeczno-gospodarczych oraz roli innowacji społecznych w rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Jest członkiem Komitetu Polityki Naukowej, kierownikiem zakładu konsumpcji IBRKiK oraz redaktorem naczelnym czasopisma „Konsumpcja i Rozwój”. W 2011 r. odznaczona została Krzyżem Oficerskim Orderu odrodzenia Polski.

Elżbieta Pomaska – teatrolog, członkini międzynarodowej organizacji Ashoka od 1995 roku, wiceprezes zarządu Fundacji Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego. Założycielka Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową, współzałożycielka Fundacji Teatrino wykorzystującej teatr w terapii dzieci z chorobą nowotworową. Inicjatorka platformy organizacji rodziców dzieci z chorobą nowotworową przy Fundacji Porozumienie bez Barier Pani Jolanty Kwaśniewskiej. Pomysłodawczyni programu „Prosto do Europy” Fundacji Polsat. Członkini Komitetu Obrony Praw Dziecka oraz wieloletnia doradczyni Funduszu na rzecz dzieci.

Dr Andrzej Juros – psycholog, filozof. Prowadzi badania z polityki i ekonomii społecznej, trzeciego sektora, organizowania społeczności lokalnych. Animator i ekspert III sektora na poziomie lokalnym, krajowym, międzynarodowym. Członek Towarzystwa Naukowego KUL, międzynarodowej organizacji Ashoka, Rady Programowej Kwartalnika Trzeci Sektor, Rady Naukowej Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.

Linda Falsirolli – Programme Officer w UniCredit Foundation. Od 2003 roku zaangażowana w projekty filantropijne w Europie Centralnej i Wschodniej ukierunkowane na zatrudnienie młodzieży, przedsiębiorczość społeczną oraz migracje międzynarodowe. Otrzymała tytuł magistra historii oraz studiowała nauki polityczne na Uniwersytecie w Mediolanie i Turynie. Zajmowała się także kwestiami zarządzania w projektach kulturalnych i dotyczących dziedzictwa narodowego. Specjalizuje się w etyce biznesu i zagadnieniach kultury korporacyjnej.

Grzegorz Piwowar – wiceprezes Banku Pekao S.A. – Pion Bankowości Detalicznej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej w spółkach:

– Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.

– Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o.

– Pioneer Pekao Investment Management S.A.

– Pekao Bank Hipoteczny S.A.

– Biuro Informacji Kredytowej S.A.