JURY


Alice Aricò – ponad siedem lat pracowała w Zespole Zrównoważonego Rozwoju w UniCredit. zajmując się głównie inicjatywami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju i sprawozdawczością, w szczególności w odniesieniu do odpowiedzialności korporacyjnej i inicjatyw dobroczynnych promowanych przez UniCredit w krajach, w których działa. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Programowego obszaru Europy i Azji Centralnej w UniCredit Foundation, który odpowiada za projektowanie, zarządzanie i monitorowanie projektów wspieranych przez Fundację. Ukończyła studnia na wydziale Komunikacji, a jej praca dyplomowa dotyczyła tematu  zarządzania CSR i komunikacji w sektorze finansowym.

dr Henryka Bochniarz – ekonomistka, liderka środowiska przedsiębiorców. Założycielka i prezydent Konfederacji Lewiatan. Pełni funkcję wiceprezydenta BUSINESSEUROPE, największej organizacji pracodawców w UE. Była Minister Przemysłu i Handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, współtwórczyni przemian okresu transformacji ustrojowej. Przewodnicząca Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego. Zasiada w radach nadzorczych firm Unicredit S.p.A., FCA Poland SA i Orange Polska. W latach 2006-2014 była prezesem Boeinga na Europę Środkową i Wschodnią. Jest autorką wielu publikacji z zakresu makro- i mikroekonomii oraz artykułów prasowych dotyczących aktualnych problemów społeczno-gospodarczych. Zaangażowana w działalność społeczną. Organizatorka Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie, które służy wypracowywaniu pomysłów na rozwiązanie najbardziej fundamentalnych problemów Europy. Orędowniczka zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym i biznesie, współtwórczyni Kongresu Kobiet. Odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Laureatka Nagrody Kisiela oraz Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego za szczególny wkład w rozwój dialogu społecznego w Polsce oraz działania ponad podziałami politycznymi. W 2015 roku znalazła się wśród 50 najbardziej wpływowych Polek w rankingu „Gazety Wyborczej”.

Prof. Anna Olejniczuk-Merta – ekonomistka, profesor nadzwyczajny, Zespół Konsumpcji, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji. Badania naukowe koncentruje na problematyce funkcjonowania ludzi młodych we współczesnych warunkach społeczno-gospodarczych oraz roli innowacji społecznych w rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Jest członkiem Komitetu Polityki Naukowej, kierownikiem zakładu konsumpcji IBRKiK oraz redaktorem naczelnym czasopisma „Konsumpcja i Rozwój”. W 2011 r. odznaczona została Krzyżem Oficerskim Orderu odrodzenia Polski.

Piotr Pawłowski – członek Ashoki (Ashoka Fellow), przedsiębiorca społeczny, który od ponad 20 lat konsekwentnie wpływa na likwidację barier społecznych, architektonicznych i cyfrowych. Założyciel i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja. Twórca i redaktor naczelny magazynu „Integracja” oraz portalu niepelnosprawni.pl, założyciel sieci Centrów Integracja, pomysłodawca wielu kampanii społecznych. Autor i twórca audycji telewizyjnych i radiowych, kampanii społecznych i programów edukacyjnych. Członek m.in. Krajowej Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,  Ashoka Polska. Vice Prezes Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. Przewodniczący Zespoły ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego. Odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, laureat m.in. nagrody TOTUS oraz  nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego. Za swoją działalność społeczną Piotr Pawłowski został uhonorowany wieloma nagrodami. Znalazły się wśród nich m.in. Wektor (2015) oraz Społecznik Roku (2015). Z wykształcenia pedagog i filozof.

Grzegorz Piwowar
Wiceprezes Banku Pekao S.A.  Pion Bankowości Detalicznej

Przewodniczący Rady Nadzorczej: 

– Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.

– Pioneer Pekao Investment Management S.A.

– Pekao Bank Hipoteczny S.A.  

Członek Rady Nadzorczej:

– Biuro Informacji Kredytowej S.A.