fado


fado

 

Spółdzielnia Socjalna FADO powstała aby niwelować i pomagać niwelować innym bariery w dostarczaniu towarów i usług. Zapewnienie jak najszerszego udziału osób z różnymi niepełnosprawnościami w życiu społecznym, biznesowym i zawodowym jest naszym priorytetem. Chcemy wykorzystać zdobytą przez lata wiedzę oraz doświadczenie, aby stworzyć innowacyjny produkt na rzecz pełnoprawnej partycypacji osób z dysfunkcjami.

 
Sami będąc osobami z różnymi niepełnosprawnościami bardzo dobrze znamy realny problem wdrażania dostępności. Dlatego zakres naszych usług obejmuje produkty, które pomagają głuchym zrozumieć teksty pisane, słabosłyszącym poznać film, niewidomym i słabowidzącym skorzystać ze strony internetowej a osobom poruszającym się na wózkach dotrzeć w każde miejsce.
Dzięki przeprowadzonym przez nas audytom przestrzeni publicznej i cyfrowej oraz tłumaczeniom na język migowy nasi klienci – urzędy (Rzecznik Praw Obywatelskich, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi), organizacje pozarządowe (Watchdog Polska, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego) oraz prywatne przedsiębiorstwa (Laboratorium Badań Społecznych) mogą być dostępne dla osób niepełnosprawnych. Ponieważ wdrażanie usług dostępowych powinno przebiegać długofalowo, przeprowadzamy także szkolenia z zakresu redagowania stron internetowych – zgodnego z międzynarodowym standardem WCAG 2.0.

 
Ponieważ dostępność jest trudnym tematem zarówno dla przedsiębiorcy jak i dla urzędu, postanowiliśmy stworzyć narzędzie, dzięki któremu każda organizacja będzie mogła sprawdzić w szybki i efektowny sposób w jakim stopniu jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Prosta w obsłudze aplikacja internetowa pozwoli w przejrzysty sposób sprawdzić podstawowe wskaźniki, w odniesieniu do których będzie przeprowadzić istotne zmiany – zniwelować bariery architektoniczne. Dzięki narzędziu Spółdzielni Socjalnej FADO zapewnienie usług dostępowych stanie się standardem, który każda nowoczesna organizacja powinna posiadać.