dalba


dalba

 

W czerwcu 2014 roku, Gmina Puck, Gmina Krokowa i Puckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym powołały Spółdzielnię Socjalną „Dalba”. Jest to wielobranżowe przedsiębiorstwo społeczne. Zatrudnia ono w tym momencie 12 osób w tym 10 osób niepełnosprawnych. W 2015 roku planowane jest zatrudnienie kolejnych 8 osób. Pracownikami są absolwenci warsztatów terapii zajęciowej. Pracują oni dwutorowo: po pierwsze przy pracach porządkowych, ogrodniczych, sprzątających, a po drugie przy działaniu Browaru Spółdzielczego. Dzięki tym dwóm strefom działalności Spółdzielni możliwe jest utrzymanie ciągłości działalności i dalszy rozwój.
Browar Spółdzielczy Puck to pierwszy browar spółdzielczy w Polsce i szósty tego typu na świecie, w który zatrudnia osoby z niepełnosprawnością umysłową. Inicjatywa ta łamie stereotypowe podejście do osób z tego typu dysfunkcją, udowadniając że ludzie ci są w stanie pełnoprawnie funkcjonować w społeczeństwie.

 
Browar Spółdzielczy Puck. Piwo, które warzy więcej – my nie tylko warzymy piwo, my zmieniamy ludzki los.
Podsumowując Browar Spółdzielczy jest wyjątkową inicjatywą z kilku powodów – jest on pierwszy w Polsce i szósty na świecie, to po pierwsze. Po drugie, pracownikami Browaru są osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Po trzecie inicjatywa ta łamie stereotypowe podejście do osób z dysfunkcjami, udowadniając że ludzie ci są w stanie pełnoprawnie funkcjonować w społeczeństwie, że mogą przy odpowiednim wsparciu i ukierunkowaniu wykonywać nie tylko najprostsze prace, ale także np. warzyć piwo. Po czwarte Browar Spółdzielczy jest tworzony z pasji do piwa, do morza, do pomagania drugiemu człowiekowi.

 

Jednak nie byłoby spółdzielni, ani browaru, gdyby nie postaci dwóch osób, pasjonatów o wielkich sercach- Agnieszki Dejny (pełnomocnik Spółdzielni Socjalnej „Dalba”) i Janusza Golisewicza (Prezesa Spółdzielni).