BANK PEKAO S.A.


pekao_logo

Bank Pekao SA działa od 85 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec 4 kwartału 2014 r. na poziomie 17,3%).

Pozycję nr 1 Banku Pekao w Polsce i wśród największych banków europejskich potwierdziły wyniki testów warunków skrajnych oraz przeglądu jakości aktywów (AQR).

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych.

Społeczna odpowiedzialność jest trwałą zasadą, na której Bank buduje swoje relacje z otoczeniem. Reprezentując nowoczesne podejście do aktywności społecznej biznesu, Bank odchodzi od działalności opartej na jednorazowych dotacjach i reaktywnym odpowiadaniu na prośby o wsparcie. W swoich działaniach Pekao preferuje długoterminowe zaangażowanie społeczne oparte na partnerstwie z wybranymi organizacjami.

W Banku Pekao wierzymy, że w przedsiębiorcach społecznych drzemie siła, która może w znaczny sposób zmienić funkcjonowanie kraju i podnieść jakość życia jego mieszkańców. Przedsiębiorstwa społeczne mają potencjał, by pozytywnie i w zrównoważony sposób zmieniać życie ludzi w potrzebie i służyć społeczeństwu poprzez wyrównywanie szans społecznych. Bank Pekao może wesprzeć rozwój tych podmiotów, dzieląc się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz kierunkowym doradztwem w zakresie wybranych obszarów ich rozwoju.

Wszystkim firmom rozpoczynającym działalność (mikroprzedsiębiorstwom) Bank Pekao oferuje korzystne kredyty obrotowe o obniżonej marży oraz z bezpłatnym poręczeniem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Dla organizacji prowadzących działalność w celach niezarobkowych Pekao przygotował dedykowany pakiet Mój Biznes Non-Profit. Jego prowadzenie jest bezpłatne bez żadnych warunków. Pakiet ten charakteryzuje się brakiem opłat za wpłaty i wypłaty gotówkowe w oddziałach Banku.

Wsparcie, które zapewnia Bank Pekao dla przedsiębiorców, to nie tylko specjalistyczne produkty i usługi. Dużą uwagę Bank przywiązuje do badania sektora mikro i małych firm. Od 5 lat Pekao przeprowadza wywiady z 7000 przedsiębiorców, chcąc poznać ich opinie na temat prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W 2014 roku aplikacji do bankowości mobilnej Banku Pekao wygrała w konkursie Najlepsza Bankowość Mobilna Money.pl. Bank Pekao został także uhonorowany po raz piąty z rzędu tytułem Top Employers Poland 2014. Na polu bankowości korporacyjnej w 2014 roku, kolejny raz Bank Pekao uznany został przez Euromoney Magazine Najlepszym Bankiem w Polsce w Zakresie Usług Bankowości Transakcyjnej. Pekao otrzymał również tytuł „Bank of the Year in CEE 2013″ w konkursie zorganizowanym przez EuropaProperty. Trzykrotnie był uznany za najlepszy bank w Polsce przez magazyny „The Banker” i „Global Finance”. Bankowość korporacyjna została uhonorowana także m.in. nagrodą „Złotego Bankiera” za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za pomocą odcisku palca.