ASHOKA


logo_nowe_ashoka

 

Ashoka jest międzynarodową organizacją pozarządową, która znajduje i wspiera innowatorów społecznych. Staramy się budować ekosystem, dzięki któremu działalność tych wybitnych osób zyskuje większy impakt i generuje prawdziwą zmianę społeczną.

Osoby wybrane przez Ashokę systemowo, twórczo i mierzalnie zmieniają rzeczywistość. Działamy w 87 krajach. Do tej pory 3000 członków Ashoki na całym świecie przyczyniło się do zmniejszenia biedy, poprawy edukacji, sprawiedliwego dostępu do edukacji, do opieki zdrowotnej, większej przejrzystości władz publicznych, czy lepszej integracji społeczeństw. W Polsce nasza sieć liczy ponad 70 osób.

Tegoroczna Pokojowa Nagroda Nobla była mocno związana z Ashoką – Malala chodziła do szkoły prowadzonej przez członka Ashoki Mohammada Alego, a Kailash Satyarthi jest członkiem Ashoki od 1993 roku. Na spotkaniu zorganizowanym w Berlinie przez Ashokę, Kailash powiedział: „Spotkanie z członkami Ashoki jest jak powrót do domu”. To nasz drugi Nobel, pierwszego otrzymał Muhammad Yunus, członek Ashoki od 2001 roku.

WIKIPEDIĘ wymyślił członek Ashoki Jimmy Wales. SLOW FOOD wymyślił członek Ashoki Carlo Petrini. COUCHSURFING wymyślił członek Ashoki Casey Fenton. Nazwa organizacji, ufundowanej przez Billa Darytona, doradcę prezydenta Jimiego Cartera, wywodzi się z Indii. Cesarz Ashoka był „indyjskim Kazimierzem Wielkim”.

Ashoka od 30 lat prowadzi i udoskonala metodę wyszukiwania, wyboru i przygotowywania kandydatów na członków Ashoki. Sprawdzamy motywację kandydatów i znajomość tematu, którym się zajmują. Weryfikujemy kandydatów pod kątem zmysłu przedsiębiorczości, etycznego podejścia do problemów, kreatywności i wytrwałości. Oceniamy innowacyjność pomysłu ale i możliwości stosowania wypracowanych rozwiązań na większą skalę

Kandydaci oceniani są przez światowych ekspertów w swoich dziedzinach w wielostopniowym procesie rekrutacji. W rekrutacji wspieramy kandydatów w refleksji nad swoją działalnością i w formułowaniu planów, by ten proces przyniósł im korzyści bez względu na ostateczny rezultat.

Ashoka łączy innowatorów społecznych z wiedzą i zasobami, które pozwalają im zmieniać świat. Pomagamy członkom Ashoki poprzez stypendia oraz dostęp do wiedzy i ekspertów skuteczniej planować i realizować swoje działania. W Ashoce wiemy, że by osiągnąć coś trwałego potrzeba zaangażowania wielu osób i organizacji. Nasi partnerzy na całym świecie, tacy jak Boehringer Ingelheim, 3M, Intel, LEGO, C&A oraz UniCredit Fundation rozumieją i podzielają wizję Ashoki; wizję świata, w którym każdy może dokonać zmiany na lepsze.

Więcej na http://poland.ashoka.org oraz www.ashoka.org